Richard Smeets

RICHARD  SMEETS

Richard Smeets portretGeboren op 12 januari in 1955 te Gennep

Opleiding aan de Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten te Maastricht, afdeling monumentale vormgeving 1973-1978

Richard Smeets is begonnen met het schilderen van naturalistische voorstellingen. In zijn huidige meer abstracte werk gaat hij uit van de figuratieve wereld. In de uiteindelijke compositie is echter sporadisch een herkenbare vorm waar te nemen. De onderwerpen van zijn schilderijen ontstaan naar aanleiding van ervaringen in het dagelijks leven of tijdens zijn reizen in Europa.

Wat Smeets schildert is in staat van ontstaan; lentelijk of pas geboren, soms paradijselijk, romantisch of landschappelijk. In een toenemende wisselwerking van gevoelens, indrukken, herkenningen, verbazing, gedach­ten en onvermoede lijnen werkt Smeets aan zijn schilderijen. De uitgangs­punten zijn figuratief, maar verliezen binnen het schilderij hun fysieke betekenis zodat van een in verf vertaalde weergave geen sprake meer is. Zij leiden juist naar de verbeelding van een geestelijke gesteltenis. De abstrahering verdringt op een boeiende wijze de aanleiding.

Kenmerkend voor het werk van Smeets is zijn gebruik van vele felle en heldere kleuren. De toonzetting is dieper dan zijn vroegere werk. De verfopbreng is zwaarder geworden, de kleur heeft iets onder de kleur, warm en soms broeiend.